فوریه 27, 2021

تا سال‌ها هیچ‌کس نخواهد دانست که مقصر کیست

نوشته حمید نیکخواه «برای دستفروش‌های خیابان الرشید جنگ با سوتِ جنگنده‌ها شروع می‌شود. سپس صدایی مهیب و گردوخاک، … تا ساعت‌ها چشم چشم را نمی‎‌بیند و تا سال‌ها هیچ‌کس نخواهد دانست که مقصر کیست …» شاید به نظر بیاید که آرایش نیروها، در جاهایی همچون عراق، تا حدی زیادی خود را به روشنی نمایان می‌سازد. عدۀ زیادی در فقر و فلاکت و در میانۀ گلوله و ترس و عزا، روزشان را شب می‌کنند و عدۀ کمی از این بلبشو به اشکال مختلف بیشترین نفعِ سیاسی و اقتصادی را می‌برند. به نظر مرز میان ادبار و اقبال روشنِ روشن است. کافی […]