آوریل 3, 2021
زبان الکن اعتراض. تمرین

زبان الکن اعتراض

سپیده نجاتی زبان فراگیر، همان زبان‌های مادری هستند که در زندگی روزمره و توسط افراد زیادی در جامعه در عمومی‌ترین سطح ممکن بکار می‌روند. هر فرد حداقل یک زبان فراگیر دارد. زبان جارگن در حرفه‌های خاص برای تمایز یک گروه تخصصی از سایر گروه‌ها استفاده می‌شود. بازاری‌ها، مهندس‌ها، هنرمندان، کارمندان بانک، حقوق‌دان‌ها و…، هر کدام زبان تخصصی خود را دارند و افرادی که وارد این حوزه می‌شوند از دوران تحصیل تا ورود به کار به تدریج این زبان‌ها فرامی‌گیرند. هر فرد حداقل یک زبان تخصصی نیز دارد. اقتضایِ بعضی از موقعیت‌های بین‌رشته‌ای، دانستن چند زبان تخصصی است. مثلاً یک ناظر […]