ژانویه 8, 2021

سخنان دیوید هاروی در رابطه با کرونا

هاروی می‌خواهد بگوید که کرونا به عنوان یک بحران، باید موجب شود تا ما کل ساختار اجتماعی فعلی را زیر سوال ببریم.
ژانویه 17, 2021

کار با طعم خون، روغن و عرق

سباستیائو سالگادو عکاس برزیلی است که بخاطر عکس‌های تاثیرگذار خود از انسان و طبیعت شهرت یافته است. عکس‌های او که عمدتا سیاه و سفید هستند، با تمرکز بر روی سوژه، هرگونه عامل مزاحم که حواس مخاطب را پرت کند حذف کرده و او را مستقیما به هدف عکاسی هدایت می‌کنند. سالگادو که اقتصاد خوانده در سال 1968 با بروز درگیری‌های داخلی در برزیل ناچار به خروج از این کشور و زندگی در فرانسه شد. وی دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه پاریس دریافت کرده است. در مجموعه کار «تمرین» به عکس‌های دفتر «کارگران – باستان شناسی عصر صنعتی» سالگادو پرداخته‌ایم. […]
فوریه 15, 2021
بیل گیتس

بیل گیتس کیست؟

در قسمت دوم این ویدئو نقش بیل گیتس در ساخت واکسن کرونا و کنترل سیستم بهداشت جهانی بررسی می‌شود.