زبان الکن اعتراض. تمرین

زبان الکن اعتراض

سپیده نجاتی زبان فراگیر، همان زبان‌های مادری هستند که در زندگی روزمره و توسط افراد زیادی در جامعه در عمومی‌ترین سطح ممکن بکار می‌روند. هر فرد حداقل یک زبان فراگیر دارد. زبان جارگن در حرفه‌های خاص برای تمایز یک گروه تخصصی از سایر گروه‌ها استفاده می‌شود. بازاری‌ها، مهندس‌ها، هنرمندان، کارمندان ...
بیشتر بخوانید
(سلب)مالکیتِ فکر عمومی و سازمان‌یابی نیروهای تولیدی در سازوکارهای جهانی سرمایه

(سلب)مالکیتِ فکر عمومی و سازمان‌یابی نیروهای تولید...

(سلب)مالکیتِ فکر عمومی و سازمان‌یابی نیروهای تولیدی در سازوکارهای جهانی سرمایه (این نوشته تصرف و تلخیصی است از سرمایه، علم، تکنولوژی: رشد نیروهای تولیدی در سرمایه‌داری معاصر[1]، نوشته رائول دلگادو وایز و متیو کروسا نیل[2] اول مارس 2021)  مفهوم فکر عمومی[3] که کارل مارکس مطرح کرده است، برای بررسی سازمان‌یابی ...
بیشتر بخوانید
بیل گیتس

بیل گیتس کیست؟

در قسمت دوم این ویدئو نقش بیل گیتس در ساخت واکسن کرونا و کنترل سیستم بهداشت جهانی بررسی می‌شود ...
بیشتر بخوانید