بیل گیتس کیست؟

در قسمت دوم این ویدئو نقش بیل گیتس در ساخت واکسن کرونا و کنترل سیستم بهداشت جهانی بررسی می‌شود.

کار با طعم خون، روغن و عرق

سباستیائو سالگادو عکاس برزیلی است که بخاطر عکس‌های تاثیرگذار خود از انسان و طبیعت شهرت یافته است. عکس‌های او که عمدتا سیاه و سفید هستند، با تمرکز بر روی سوژه، هرگونه عامل مزاحم که حواس مخاطب را پرت کند حذف کرده و او را مستقیما به هدف عکاسی هدایت می‌کنند. سالگادو که اقتصاد خوانده در سال 1968 با بروز درگیری‌های داخلی در برزیل ناچار به خروج از این کشور و زندگی در فرانسه شد. وی دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه پاریس دریافت کرده است. در مجموعه کار «تمرین» به عکس‌های دفتر «کارگران – باستان شناسی عصر صنعتی» سالگادو پرداخته‌ایم. […]

سخنان دیوید هاروی در رابطه با کرونا

هاروی می‌خواهد بگوید که کرونا به عنوان یک بحران، باید موجب شود تا ما کل ساختار اجتماعی فعلی را زیر سوال ببریم.